NEDEN YARATICI DRAMA YÖNTEMİYLE ÖĞRENME VE FARKINDALIK?

Yaratıcı Drama, katılımcıya yaparak, yaşayarak bulma, öğrenme, keşfetme olanağı sunan, drama teknikleri aracılığıyla yapılandırılan, grupla birlikte gerçekleştirilen bir farkındalık yöntemidir.

Çünkü;
“Duyduğum şeyi unuturum.
Gördüğüm şeyi anımsarım.
Yaşadığım şeyi bilirim…”

Çünkü:
Yaratıcı Drama süreçlerinde, yaşamdan sürece; süreçten yaşama sürekli transferler yaparak değişik yaşantılarda kendimizi ve çevremizi fark etmemizi sağlar.

Çünkü:
Bireylerin düşünmek için zamana ihtiyaçları vardır. Kendilerine hazır olarak sunulan bilgileri ezberlemek durumunda kaldıklarında, bireyler için düşünmek ve değerlendirmek için zaman bulamamaktadır. Yaratıcı drama yöntemiyle eğitimin amacı bireylere bilgi, duygu ve düşünce aktarımını değil, bilgi, duygu ve düşünceleri oluşturma, kullanma ve öğrenmeye karşı güdülenmiş merak ve olumlu tutumlar geliştirmektir Öğretilen bilgiler hayata geçirilmediği sürece öğrenilmiş sayılmaz. Ezberletilmiş bilgiler olarak kalır. Ayrıca eğitmenin odakta olduğu klasik eğitim sisteminde, birey duyularının görmek ve duymak gibi sadece bir kısmını kullanabilmektedir. Yaratıcı drama yöntemiyle öğrenmede ise bireyin beş duyusu sürekli öğrenmenin içindedir. Canlandırma ve rol oynamalarla katılımcı unutulmayacak yaşantılar kazanır. Çünkü: Bu yaşantıların kazanılması aynı zamanda, bireyin sözel ve sözel olmayan iletişim becerilerini de geliştirmesi demektir. Katılımcının dikkat ve konsantrasyonun düştüğü anlarda – eğitimin başı ve ihtiyaç duyulan kısımları gibi- oyunsu süreçler devreye girer. Ve katılımcıların dikkatini anında ana odaklar. Böylece hem daha keyifli ve akılda kalıcı hem de daha uzun süreli öğrenme sağlanmış olur. Yaratıcı drama bir yöntem olması nedeniyle; aynı bir matematik formülü gibi istenilen konuya, kavrama ya da alana uyarlanabilmektedir. Her bir oturumun içeriği; alanında uzman lider tarafından, her bir katılımcı grubu ve katılımcının yaşamına geçirilmesi hedeflenen kazanımlara özel olarak oluşturulmaktadır. Her bir oturumda hedeflenen, 5 N, 1K’ nın hepsine aynı anda cevap verebilmesidir.

İletişim

Adres: Bağdat Cad. Tuğrul Sk. Ümit Apartmanı No: 6 / 2 Selamiçeşme KADIKÖY İSTANBUL

Telefon: +90 541 584 59 29

E-posta: [email protected]

Harita