BİRLİKTE! KEYİFLE! ŞİMDİ BURADA!: YARATICI DRAMA

Yaratıcı Drama Anlatılmaz Yaşanır!

Yaratıcı drama, doğaçlama, rol oynama vb. tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanılarak, bir grup çalışması içinde, katılımcıların, bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, bazen de bir soyut kavramı ya da davranışı, eski bilişsel örüntülerinin yeniden gözden geçirildiği ‘oyunsu ‘ süreçlerde, canlandırması, anlamlandırmasıdır. Klasik masa başı eğitimdeki ezbere öğrenmeden uzaklaştırıp, ayağa kaldıran, 5 duyunun her an öğrenmenin içinde aktif olduğu bir eğitim şeklidir. Katılımcıyı merkeze almaktadır. Katılımcı kendisine 3. Şahıs tarafından tahtada anlatılanlardan ziyade, grubun güvenli ortamında katılımcının hayattan tecrübelerini de getirebilecekleri canlandırmalar ve rol oynamalarla yaratıcı dramanın vazgeçilmezidir. Öncelikle konusuna hakim lider tarafından belirlenen, katılımcıda öncelikle ilgi, merak ve istek uyandıran, oyuncu, oyunla ilerleyen, yaratıcılığı destekleyen etkinliklerle katılımcı canlandırma ve rol oynamaya hazır hale gelir. Canlandırma ve rol oynamaların konusu katılımcıya kazandırılması hedeflenen kazanımlara doğru keyifli bir yolculuktur. Sonuçtan çok sürece odaklı olması özelliğiyle diğer öğrenmelerden farklıdır. Öğrenme sırasında yaşantısal öğrenmenin aktif olduğu ( öğrenmede kalıcılık istatistikleri bize yaşayarak öğrenmenin öğrenmede % 90 a varan kalıcılık sağlanmaktadır), 5 duyuya hitap etmesiyle öğrenmeyi kalıcı kılar.
-“Mış gibi “yaparak, “büyüleyici “eğer” .
Katılımcı= izleyici= gözlemci= değerlendiren

Gerçek hayatta yanlış yapmaktan korkabiliriz. Ancak yaratıcı dramada korkmaya gerek yok. Doğal, kendiliğinden olan rol oynama içinde, bir başka katılımcıya sorun olan olaylar, toplumla ilgili genel yargılar, çıkmazlara rol oynama merceği altında belli bir mesafeden bakarak, ara yollara dalarak, gözden geçirme ve yorumlama fırsatı elde eder. Katılımcı kendi yada başka birinin hayatında benzer problemleri yaşadığını veya çözdüğünü gördüğünde hem rahatlar, hem de çözüme odaklı farkındalığı artar. Böylece sorun, olay bir daha önüne geldiğinde farklı bakış açıları, yeni çıkış yolları elde etmiş olur. Oturum sırasında yapılan ara paylaşımlarla sürecin niteliği ve niceliği, süreçte öğrenilenlerin kazanıma dönüşüp dönüşmediği belirlenebilir. Lider katılımcıların süreçten koptuğunu yada dikkatin dağıldığını fark ettiği anda “oyunbaz”lığı ile dikkati toplama ve odaklanma amaçlı birkaç etkinliği devreye sokar. “Şimdi ve burada” kolaylıkla eğitimin doğal bir unsuru haline gelir. kazandırılması hedeflenen değerleri keyifli bir süreçle beraberce gözden geçirmeyi, paylaşmayı hedeflemektedir.

Oyunbaz İşler yaratıcı dramayı bir yöntem olarak kullanarak, şirketlerce çalışanlarına kazandırılması hedeflenen değerleri keyifli bir süreçle beraberce gözden geçirmeyi, paylaşmayı hedeflemektedir.

İletişim

Adres: Bağdat Cad. Tuğrul Sk. Ümit Apartmanı No: 6 / 2 Selamiçeşme KADIKÖY İSTANBUL
E-posta: [email protected]

Harita